Mitsubishi Motors Vietnam

Header

Chiến dịch chăm sóc Khách hàng dịch vụ tháng 11 và 12/2022

Từ 01/11 – 31/12/2022 Mitsubishi Hanoi Auto triển khai chương trình “Chiến dịch chăm sóc Khách hàng dịch vụ tháng 11 và 12/2022” dành cho khách hàng mua xe chưa quay lại xưởng trong vòng 09 tháng (tính đến hết ngày 30/09/2022).
Chương trình đã được đăng ký Sở công thương TP Hà Nội.

Bạn muốn làm gì tiếp theo?

Bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin liên quan từ menu bên dưới